เครื่องมือ อุปกรณ์

 

001 copy

 

สาขาวิชาการจัดการผังเมือง เล็งเห็นความสำคัญของการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการวางแผน จึงจัดหาเครื่องสแกนสามมิติสำหรับใช้ประกอบการศึกษาของนักศึกษา และเพื่อการบริการท้องถิ่น โดยถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีเครื่องมือชนิดนี้ไว้ใช้งาน ด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้ทำงานด้านการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่รวดเร็ว

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมรายละเอียด

คลิ๊กที่นี่ เพื่อชมการทำงานของเครื่องมือนี้

คลิ๊กที่นี่ เพื่อชมภาพการปฏิบัติงานสแกนสามมิติปราสาทหินพิมาย

Leave a Reply