โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 22 สถาปัตยกรรม
ในวันพุธที่ 4  กรกฎาคม 2561  โดยวิทยากรคือคุณชัชวาล  วัฒนบรรจง หัวหน้าส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่าง

img_2205

36648302_1501649873272829_2532674272363544576_n 36649109_1501649589939524_3549481090764767232_n img_2203 เทศบาลนครนครราชสีมา