img_2737

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย และการปฏิบัติวิชาชีพทางผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย และการปฏิบัติวิชาชีพทางผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2561  โดย วิทยากร ดร.วิทยา เรืองฤทธิ์  นักวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
36648302_1501649873272829_2532674272363544576_n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 22 สถาปัตยกรรม ในวันพุธที่ 4  กรกฎาคม 2561  โดยวิทยากรคือคุณชัชวาล  วัฒนบรรจง หัวหน้าส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา