โครงการหมู่บ้านราชมงคล ปีที่ 2

การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการโดยคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการบริการวิชาการหมู่บ้านราชมงคล หมู่บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย ซึ่งทางสาขาฯ เข้าไปจัดทำกระบวนการในการศึกษา ข้อมูล ศักยภาพทางพื้นที่

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

20842188_1583485591672009_5800467688882291847_n 20882244_1583484928338742_8957698918601381338_n 28947525_1808083809212185_7310225583069962552_o 28953745_1808084169212149_7455065069112493305_o 29497808_2114556468775071_3918892266069986294_n 29662405_1808084259212140_7459992139540280503_o 34156416_1877315805622318_3843737155708911616_o