โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผังเมืองและสถาปัตยกรรม นานาชาติ

21034559_1438648446250834_5458930850719123138_n 21150391_1601886749841871_6032252041730329253_n

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านผังเมืองและสถาปัตยกรรมนานาชาติ ร่วมกับประเทศไต้หวัน ลาว และเวียดนาม ครั้งที่ 8 จัดขึ้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง  ในหัวข้อ  “ข้อเสนอแนะการฟื้นฟูพื้นที่ชุนตลาดเก่าปากช่อง”