ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)
– รับสมัคร 5 – 9 มิถุนายน 2561 สมัครได้ที่ http://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/AdmissionLogin.aspx
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 มิถุนายน 2561
– ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษาใหม่ 14 – 16 มิถุนายน 2561
– รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2561

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3-1024x351-1

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. ออกแบบเซรามิก (ม.6) จำนวน 18 คน / ปวช. จำนวน 5 คน
2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ม.6) จำนวน 20 คน / ปวช. จำนวน 1 คน
3. ทัศนศิลป์ (ม.6) จำนวน 35 คน / ปวช. จำนวน 16 คน
4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ปวช. จำนวน 2 คน
5. สถาปัตยกรรม (ม.6) จำนวน 11 คน
6. สถาปัตยกรรมภายใน (ม.6) จำนวน 7 คน
7. การจัดการเมือง (ม.6) จำนวน 3 คน