ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)

TCASประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 : ระบบรับตรง (รอบที่ 3)
– รับสมัคร 5 – 9 มิถุนายน 2561 สมัครได้ที่ http://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/AdmissionLogin.aspx
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 มิถุนายน 2561
– ขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษาใหม่ 14 – 16 มิถุนายน 2561
– รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 19 มิถุนายน 2561