ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้เสนอแนะแนวคิดและร่วมสรุปประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา กับคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้บางส่วนได้มีการทำเรียบร้อยไปแล้ว และบางส่วนต้องรอกระบวนการทางกฎหมายกับความเห็นชอบของผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

201606NB_NMC01 201606NB_NMC02 201606NB_NMC03 201606NB_NMC04 201606NB_NMC05 201606NB_NMC06 201606NB_NMC07 201606NB_NMC08 201606NB_NMC09 201606NB_NMC10 201606NB_NMC11 201606NB_NMC12