การปรับปรุงศาลหลักเมืองนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิคม บุญญานุสิทธิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการและคณะทำงานโดยคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองโคราชในสถานที่จริง เพื่อนำเสนอต่อท่านผู้ว่าฯให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

20160596-NMrenovate01

20160596-NMrenovate03 20160596-NMrenovate02