Thai Taiwan Workshop 2011

e

ด้วยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถีวิธีคิดของผู้คนต่างวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการนี้จึงเกิดขึ้นมาและดำเนินการเป็นประเพณีมาจนถึงปีปัจจุบัน ในวัยเยาว์อันยิ่งใหญ่ ภาษาไม่ใช่กำแพงที่จะขวางกั้นความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีงามระหว่างกันได้ แต่ตรงกันข้าม ภาษากลับเป็นสื่อและโอกาสที่จะทำให้พวกเขาเหล่านี้ได้เรียนรู้กันและกันในการแสวงหาวิถีทางในทุกรูปแบบที่จะสื่อสารกันให้เข้าใจ เพราะฝ่ายหนึ่งพูดไทย แต่อีกฝ่ายพูดจีน และภาษาอังกฤษเอ๋อๆเหมือนกัน

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ปฏิบัติการสานสัมพันธ์ ปีแรกเริ่ม Workshop Thai Taiwan 2010
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ปฏิบัติการครั้งที่สาม เรามีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน มาร่วมกิจกรรมให้เข้มข้นขึ้นไปอีก
Workshop Thai-Laos-Taiwan 2012

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply