สำนักจัดการจราจร/คลองชางเกชอน กรุงโซล

 

as

สำนักบริหารจัดการจราจรรถขนส่งสาธารณะของกรุงโซล ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ และการสร้างระบบบริหารรถประจำทางให้เดินรถในเลนติดกับเกาะกลาง มีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเมืองเพื่อดูแลพื้นที่ การคิดนอกกรอบและการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอย่างรู้เท่าทัน ทำให้วันนี้กรุงโซลที่เคยมีปัญหารถติดเป็นบ้าเป็นหลังไม่แพ้กทม. กลับมาเป็นกรุงโซลที่มีการเดินรถประจำทางที่มีประสิทธิภาพและปัญหาจราจรลดลงไปอย่างมาก จากความพยายามในการแก้ปัญหาจนเกิดเป็นความรู้ของตนเองนี้ ในทุกวันนี้กรุงโซลถือโอกาสส่งออกเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยแนะนำเมืองอื่นๆในโลกที่กำลังมีปัญหาจราจร

คลองชางเกชอน อัศจรรย์โครงการที่นำเสนอและก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาห้าปี โดยการประชุมร่วมกับประชากรในพื้นที่มากกว่าสี่พันครั้ง เกิดเป็นโครงการทุบทางด่วนทำเป็นคลองประวัติศาสตร์กลับคืนให้เมือง ทุกวันนี้ชางเกชอนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลที่เน้นการแก้ปัญหาเมืองโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการรักษาธรรมชาติ โมเดลชางเกชอนถูกนำไปใช้ในการพัฒนาคลองอื่นๆทั่วประเทศเกาหลี

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply