ศึกษาดูงานสนง.จัดการข้อมูลเพื่อการบริหารเมืองเกาสง

u

ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเมือง ในวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประเทศไต้หวันที่เมื่อสามสิบปีก่อนยังสูสีกันกับเรา แต่ทำไมวันนี้เขาจึงก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว ก็เพราะการลงทุนทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองนั่นเอง สำนักงานแห่งนี้เป็นสำนักงานระดับเมืองถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็เท่าก้ับสำนักผังเมืองของเทศบาลนครสักแห่งหนึ่ง

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply