การอบรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสังคมดี

nเป็นการจัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมธรรมชาติและสังคมที่ดี โดยสหประชาชาติให้ความสนับสนุนผ่านหน่วยงาน International Urban Training Center เมืองกวงวอน ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากหลายประเทศในทวีปเอเชีย ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน เนปาล เนื้อหาของการอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติการการจัดทำโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการก่อสร้าง ความรู้และสื่อต่างๆที่ได้จากการอบรม ได้นำมาปรับใช้งานในวิชา “นโยบายและการวางแผนสิ่งแวดล้อม”

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply