การประชุมวิชาการ iCities

y

เป็นกิจกรรมที่นำอาจารย์ผู้สอนทางด้านการผังเมืองของแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่าย มาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนในด้านการผังเมือง ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เรียนรู้ทิศทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและถือเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการผังเมืองได้เป็นที่รู้จักของอาจารย์และนักศึกษาในอีกฟากโลกหนึ่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ร่วมกิจกรรมนี้ได้แก่ University of Manchester ประเทศอังกฤษ University of Washington สหรัฐอเมริกา TU Delft หรือ Delft University of Technology ประเทศเนเธอร์แลนด์ University of the West of England ประเทศอังกฤษ The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาในงาน iCities และภารกิจของคณบดีฯในการพบปะ สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉิงกุง ประเทศไต้หวัน

หมายเหตุ
iCities เป็นการเล่นคำพ้องเสียงของภาษาอังกฤษกับภาษาจีน เนื่องจากคำว่า “ไอ” ในภาษาจีนแปลว่า “รัก” จึงถูกนำมาใช้กับคำว่าCitiesของภาษาอังกฤษ ซึ่งหากแปลเป็นไทยงานนี้น่าจะชื่อประมาณ “เมืองที่ฉันรัก”หรือ “เมืองที่รักของฉัน”

Leave a Reply