การนำเสนอผลงาน สสส

 

t

ตามเป้าหมายของสาขาวิชาที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการเดินและชี่จักรยานในพื้นที่เมือง อาจารย์ของสาขาวิชาจึงมุ่งเน้นที่จะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสิรมการเดินและขี่จักรยาน ในโอกาสที่สสส มีการจัดประชุมวิชาการด้านการเดินและขี่จักรยานครั้งที่ 1 ที่สำนักงาน สสส กทม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ และ อาจารย์ชาตรี ควบพิมาย ได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวด้วย

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

Leave a Reply